Privacy

oktober 2018

Privacyverklaring Verbuilding

Verbuilding, gevestigd aan Toussaintstraat 27, te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Verbuilding, Toussaintstraat 27 – 3027 XV te Rotterdam, www.verbuilding.nl, info@verbuilding.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Verbuilding verwerkt gegevens van klanten en geïnteresseerden in ons product.
Dit zijn de gegevens die wij verwerken:

• Voor en achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Doel van gegevensverwerking
Verbuilding houdt gegevens van derden bij voor hieronder volgende doeleinden:

• Verzenden van aanbiedingen en nieuwe producten per mail (indien aangemeld hiervoor)
• Verzenden van facturen
• Bezorging of verzenden van ons product
• Contact in verband met interesse in onze producten

Bewaartermijn persoonsgegevens
De bewaartermijn van onze administratie met factuur-, betaal- en leveringsgegevens is door de Belastingdienst vastgesteld op 7 jaar.
Gegevens die niet van toepassing zijn op bijvoorbeeld een nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten en waar toestemming voor is gegeven bewaren we 5 jaar. Wanneer je ons verzoekt om geen nieuws meer van ons te ontvangen vervalt deze laatste termijn.

Persoonsgegevens en derden
Verbuilding zal zonder toestemming van gegevenshouder geen gegevens van personen aan derden verstrekken.Tenzij hiervoor om toestemming is gevraagd en er ingestemd is met dit verzoek.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ieder heeft het recht om zijn/haar gegevens bij ons in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast mag toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens worden ingetrokken. Ook mag bezwaar worden gemaakt tegen de manier van verwerking door Verbuilding van gegevens.
Een verzoek tot in zien, corrigeren en/of laten verwijderen kan worden ingediend bij Verbuilding door een mail te sturen naar info@verbuilding.nl.

Tenslotte
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies dan wel gebruik van derden tegen te gaan. Bij vragen of twijfel over hoe Verbuilding met gegevens omgaat, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

NU beschikbaar: Kerst-Escaperoom "De verdwenen schatten"